mokyklos nuotrauka

Naujienos

„VARPELIS“ VĖL TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE!

Norime pasidžiaugti, kad „Varpelio“ pradinė mokykla laimėjo dotaciją programos „Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2018-1-LT01-KA101-046732 „GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMOS PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS“ įgyvendinimui.

Projekto sumanymą ir poreikį nulėmė mokyklos strateginio plano tikslas: bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene siekti aukštų akademinių pasiekimų, naudojant IKT, ugdant mokėjimo mokytis, gamtamokslinių įgūdžių kompetencijas modernioje mokykloje. 

Mūsų mokykloje įkurta Respublikinė gabumų ugdymo akademija ,,Smalsutis‘‘ apima tris akademines sritis: lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo. Atsirado poreikis pakelti mokyklos kokybę į aukštesnį lygį,  atnaujinant visų trijų sričių programas bei prijungiant anglų kalbą kaip ketvirtą akademinę sritį, t.y. sukurti anglų k. mokymo modulį, paremtą dalyko ir kalbos integruoto mokymo(si) (angl. Content and Language Integrated Learning ( CLIL)  metodika. CLIL formos pranašumas yra tas, kad juo siekiama plėtoti tiek dalyko, tiek kalbos, kuria šio dalyko mokoma, žinias ir gebėjimus, dalyką ir kalbą laikant vienodai svarbiais. Tai leistų gabiems mokiniams naujai pažvelgti į juos dominančius dalykus, pagilinti, praplėsti ir pritaikyti pasaulio pažinimo, matematikos, gimtosios kalbos ir anglų kalbos žinias bei IKT įgūdžius, ugdant bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir asmenines).

Mokytojai  pasidalins kursuose įgytomis žiniomis ir gerąja patirtimi su mokyklos kolegomis. Tai leis atsinaujinti visiems mokyklos mokytojams ir modernizuoti gabumų ugdymo sistemą bei turėti anglų kalbos mokymo modulį gabiems mokiniams. Pokytis skatins mokyklos bendruomenės atvirumą pasauliui ir tarptautiškumą. 

Projektą inicijavo, rengė ir koordinuoja anglų k. mokytojos AURIKA JONAUSKIENĖ ir GIEDRĖ SLATKEVIČIŪTĖ. 

Edukacinė programa Alytuje

Pietų Lietuvos gyventojams grikiai nuo senų laikų buvo labai svarbūs. Užauginti nederlinguose Dzūkijos smėlynuose, jie buvo ne tik maistas, bet ir vaistas. Iš grikių gaminti gardūs, kvapnūs patiekalai, o liaudies medicinoje taip pat be jų neapsieita. Kartu kepėm, ragavom gardžiąją grikinę babką, Aplankėme A. Matučio muziejų, kopėme į Punios piliakalnį.  1 A ir 1 B klasės mokinukai su mokytojomis Vida ir Asta.

Duonelė kasdieninė

Autentiškoje XX a. pradžią menančioje troboje 1 A ir 1B mokinukai susipažino su mūsų etninės kultūros simbolio – duonos keliu nuo rugių sėjos iki duonos riekės. Kiekvieną tarsi namiškį maloniai sutikusi ir už stalo pasodinusi gaspadinė papasakojo apie rugių sėjimą, kūlimą, malimą, duonos raugimą ir užmaišymą. Sužinojome apie senolių duonos kepimo papročius ir pagerbimo ritualus, šeimos tradicijas, susipažinome su senoviniais buities rakandais. Kiekvienam suteikta nepakartojama galimybė pačiam suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje išsikepti savo duonos kepalėlį. Kol kepė duonelė, skanavome kaimiškas vaišes, aplankėme Arklio muziejų.

Į svečius pas medžius

1 A klasės mokinukai keliavo po mišką, specialiu prietaisu nustatė medžio amžių, išmatavo jo aukštį, diametrą ir sužinojo daug naudingos informacijos. Žinias įtvirtino "protų mūšyje" Gėrė žolelių arbatą, linksminosi žaidimų parke, linksmai šėlo ir atsipalaidavo. Mokytoja Vida Virbickaitė

Velykinė edukacija "Gintarinis kiaušinis“ Raudondvario pilyje

1 A  klasės mokinukai programos metu susipažino su Šv. Velykų šventės reikšme, senovinėmis tradicijomis, papročiais. Seną jungė su nauju, medinį kiaušinį dekoravo ir puošė visiškai natūraliais smulkaus gintaro gabaliukais, toks dekoratyvinis margutis  pradžiugino širdį ir namiškius. Mokytoja Vida Virbickaitė

Magiški kiaušiniai

Visą savaitę 2c klasės mokinukai užsiėmė įdomia ir labai miela veikla. Liepos mama nupirko ir padovanojo vaikams edukaciją "Magiški kiaušiniai". Buvo perinami, auginami, mokomi gerti ir lesti viščiukai. Visos mokyklos vaikai ir mokytojai galėjo stebėti ir džiaugtis naujos gyvybės grožiu. Ačiū Liepos mamai.
Mokytoja Lina D. 

Žemė - mano namai

Kovo 20 dieną Kauno  moksleivių aplinkotyros centras sukvietė visus Kauno miesto 1-12 klasių moksleivius į Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Čia vyko parodos - konkurso "Žemė - mano namai" uždarymas. Mūsų mokyklos moksleiviai: Barbora Aidukaitė, Neringa  Andriuškevičiūtė, Timotiejus Penh Ivaščenko gavo padėkas už dalyvavimą parodoje.  Gabrielius Beitneris buvo apdovanotas diplomu. Sveikiname laureatą.  Mokytoja Asta Laukaitienė.

Rašau draugui laišką. Kaip aš švenčiau Lietuvos šimtąsias metines

Kovo 5-22 dienomis mūsų mokyklos vaikai dalyvavo projekte „Rašau draugui laišką. Kaip aš švenčiau Lietuvos šimtąsias metines“.  Projekte taip pat dalyvavo darželio - mokyklos Šviesa“, Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos, Dainavos progimnazijos mokiniai. Savo mokyklose mokiniai rašė laiškus draugui. Laiškuose jie pasakojo, kaip šventė Lietuvos valstybės atkūrimo akto šimtąsias metines. Laiškus meniškai apipavidalino ir siuntė vaikams į kitas mokyklas. Džiugu buvo skaityti gautus draugų laiškus. Kovo 22 dieną vykusiame baigiamajame renginyje vyko projekto aptarimas, pasidalijimas gerąja patirtimi. 
Logopedė - Raimonda.

Veiksmo savaitė „Be patyčių“ 2018

Šių metu akcijos „Dalinkimės draugyste“ metu mokykloje buvo atidarytas „Draugystės paštas“, mokiniai buvo skatinami rašyti draugiškus laiškus vieni kitiems. Vaikai piešė piešinius draugams, kūrė eilėraščius bei prisiminė mokyklos draugystės šūkį „Tikras draugas neišduos, kai bus liūdna – jis paguos“. Klasių valandėlių metu mokiniai diskutavo apie pagarbius tarpusavio santykius, ieškojo būdų įsigyti naujų draugų ir išsaugoti jau esamą draugystę.
Mokyklos mokinių tėvai sulaukė laiško „Laiku pastebėti ir teisingai reaguoti“, kurį parengė Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis (siuntė klasės mokytoja)
Daugiau informacijos apie Kaune vykdytą Veiksmo savaitę „Be patyčių“ 2018
http://www.kaunas.lt/svietimas/veiksmo-savaite-be-patyciu-2018/
Akcijos organizatoriai – psichologės Rūta Vitienė ir Loreta Stanaitienė, socialinė pedagogė Dovilė Rudelienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Katinienė

Be patyčių